این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
The 7th International Conference on Computer Games; Challenges and Opportunities

:: Registration Fees


SERVICE Regular Student
Author & Co-Author 100 USD 50 USD
Participant (without paper) - -


- For each paper, at least one of the authors must register in the conference.
- The prices are divided by two for the authors who submit more than one paper. Click here to sign up!

poster

Main Poster

Video news

1
2
3
4
5
6
7
8